Save -600x 340

Vad är en defibrillator?


En defibrillator är en maskin med vilken man kan ge den livgivande elektriska stöten till hjärtat.
För att kunna avgöra när man skall defibrillera kan en (AED) Automatisk extern defibrillator även läsa patientens hjärtrytm och avgöra om patienten skall ges en elstöt till hjärtat eller inte.
Råd om defibrillering ges endast om patienten har en defibrillerbar rytm, dvs du kan inte göra fel.
En AED typ CR Plus eller LP1000 kan även känna av hur mycket effekt som måste till för en effektiv defibrillering. Man säger att den är adaptiv.

Ansvar - kan man göra fel?

Det största fel du kan göra, är att inte göra något. Träna HLR, D-HLR och följ riktlinjerna så blir det rätt. Håll dig uppdaterad om riktlinjerna, gå förbi defibrillatorn ibland och kolla att den är ok, så känner du dig säkrare.
Du är inte skyldig att hjälpa till, men med rätt utbildning och rätt utrustad har du en fantastisk möjlighet att hjälpa din medmänniska i nöd. Sjukvårdspersonal är skyldiga att i sin tjänst ingripa.
Om du inte är sjukvårdsutbildad men lärt dig att defibrillera så kommer inga legala efterföljder att inträffa efteråt. Det gäller under förutsättning att din avsikt är att hjälpa en annan människa i nöd och att du gör som du lärt dig på utbildningen. Inga fall är prövade i domstol.

line

LIFEPAK® 1000

Space 25x1

LIFEPAK CR Plus

Lifepak 1000-283x 184

Crplus 283x 184

LIFEPAK 1000-defibrillatorn är utformad för att vara det kraftfullaste verktyget som finns för grundläggande livräddning. Fullt anpassningsbar. Systemet kan anpassas till såväl dagens som morgondagens protokoll. cprMAX?-tekniken är mycket flexibel med tillgång till de flesta konfigurationer (från juli 2005) som patienten och HLR-protokollet kräver. Möjlighet till uppgraderingar med patienten i fokus kommer att göra att du kan erbjuda högavancerad vård på det sätt som passar dig bäst. 1000 är klassificerad med IP55 vilket innebär att den är den mest robusta defibrillator som någonsin tillverkats av Medtronic. ADAPTIVTM bifasisk teknik tillhandahåller ett fullständigt energiintervall upp till 360 joule.
Den har en stor skärm, som gör det lätt att läsa den tydliga grafiken och texten även på avstånd. LCD-skärmen tillhandahåller visning av såväl grafik som EKG. Det finns även ett alternativ för manuell defibrillering.
Det avancerade batterisystemet i LIFEPAK 1000-defibrillatorn ger mer kraft till dina patienter. En väl synlig och lättåtkomlig batterimätare gör det möjligt för dig att bedöma batteriets laddningsnivå bara genom att trycka på en knapp. Vårt batteri har en funktion för avancerad kommunikation direkt med enheten så att du alltid vet batteriets laddningsnivå. 1000 är kompatibel med andra produkter och tjänster från Medtronic över hela vårdspektrat, från vård ute på fältet till vård på sjukhuset, även datahämtning.

> LIFEPAK 1000 broschyr
> LIFEPAK 1000 datablad

Medtronic har skapat LIFEPAK CR Plus automatisk extern defibrillator (AED) så att den ska kunna användas av den som är först på plats när ett plötsligt hjärtstillestånd har inträffat. CR Plus är utformad för personer med minimal utbildning i hjärt-lungräddning och därför behövs bara tre steg för att ge en potentiellt livräddande defibrilleringsstöt. Med den helautomatiska CR Plus behövs bara två steg.
LIFEPAK CR Plus defibrillator använder den senaste ADAPTIV bifasiska teknilogin, som automatiskt anpassar energin efter den drabbade personens behov. Enheten ger ytterliggare stötar på upp till 360 J, om hjärtat inte svarar på första stöten. Detta kan öka möjligheterna för lyckad defibrillering med målet att rädda fler liv.
En inbyggd dator analyserar hjärtrytmen, vilket gör att personer utan medicinskt utbildning kan ge potentiellt livräddande behandling med en knapptryckning. Det kostnadseffektiva systemet har låg vikt, kräver litet underhåll, kan leverera 20-30 fulla energistötatr och är lätt att ladda upp. Beredskapsdisplayen anger status för CHARGE-PAKTM batteriladdare och använder enkla symboler för att visa enhetens status.
QUIK-PAK pacing-/defibrillerings-/EKG-elektroder är snabbåtkomliga tack vare ett unikt och enkelt draghandtag tillsammans med text- och grafiska meddelanden. Eletroderna är kompatibla med alla enheter och anslutningar som kan använda QUIK-COMBOTM-elektroder.
Enheter lagrar EKG-data som kan överföras trådlöst via en infraröd IrDA-port till en persondator (PC). Detta sätt att lagra och överföra data är den mest innovativa idén inom dagens AED-teknologi och det eliminerar behovet av datakort.
Användarvänlig, PC-baserad programvara tillåter komplett och effektiv granskning av såväl EKG- som händelsedata. Information från CR Plus kan laddas ned och sparas antingen i informationshanteringssystemet LIFENET® DT Express eller i det medicinska informationssystemet CODE-STATTM Suite.

> LIFEPAK CR Plus broschyr
> LIFEPAK CR Plus datablad