Heta arbeten

Agera Utbildning AB kan nu erbjuda certifiering till Hetarbetare, brandvakt och tillståndsgivare.

Har du behov av att förnya ditt certifikat inför perioden 2015-2019?

Vänligen komntakta oss för ett erbjudande om utbildning.

Certifikat